Ons verhaal

Onze geschiedenis

De vereniging Sint en Piet is in 1998 opgericht. Er wordt gestart met 1 Sinterklaas en 8 Pieten.

Dankzij de professionele en kindvriendelijke benadering van onze leden groeit de vraag en moeten we al snel uitbreiden. In 2001 zijn al 3 sinterklazen en 32 pieten actief.

Vanaf dat jaar leggen we nog meer accent op de “kindvriendelijkheid”.
Veel succes hadden/hebben we met ons knutsel- en/of spelbezoek. Het geheim daarvan is dat de Pieten tijdens het bezoek spelenderwijs een band met de kinderen opbouwen. Als Sint dan later binnenkomt, zijn de kinderen zó op hun gemak dat ze samen met een Piet naar Sint durven gaan.
Deze aanpak wordt tot op de dag van vandaag door kinderen én ouders hogelijk gewaardeerd.

In 2002 is onze vereniging doorgegroeid en bezitten we inmiddels 4 Sinterklaas- en 50 pietenkostuums.
Sinds dat jaar hebben we ook onze eigen Pieten-kapel. Zij brengen tijdens de optreden sinterklaas- en kinderliedjes ten gehore. Dit heeft een positief effect op de toch al sfeervolle ambiance tot gevolg.

De jaren daarna zijn constant van kwaliteit, wat zich vertaalt in meer en meer aanvragen voor een bezoek. In 2005 was het hoogtepunt de deelname aan de intocht van Sinterklaas in Eindhoven.
In 2006 maakten we een groei door naar 60 pietenkostuums en kunnen we dus 60 Pieten leveren. Dit ondanks het feit dat we niet te snel wilden groeien. Er komt een cursus “ ballonfiguren” zodat de handige Pieten daarmee de kinderen kunnen vermaken, de bestaande spellen worden aangevuld met enkele nieuwe concepten. Wat alle jaren blijft is dat kinderen het leuk vinden om bezig gehouden te worden tot Sint arriveert.

De Pietenkapel heeft zich ontwikkeld naar een steeds hoger niveau. Ze spelen een veelzijdig repertoire van Sinterklaas- en kinderliedjes. Elk jaar werd en wordt er flink gerepeteerd om ook aan de vraag naar actuele kindermuziek te kunnen voldoen.
Jong en oud hebben waardering voor de livemuziek die het Sinterklaasfeest begeleidt.

Het jaar van ons 10-jarig bestaan, 2007, is wederom succesvol: vele uitnodigingen en aanvragen van bedrijven, scholen, instellingen en particulieren, al vroeg in het jaar. Ook met de vereniging hebben we het lustrum gevierd.
De jaren daarna laten het vertrouwde beeld zien: veel aanvragen, veel bezoeken, blije kinderen en ouders. We streven ernaar om zoveel mogelijk kinderen te bezoeken om te zorgen dat ze zich het Sinterklaasfeest nog lang zullen herinneren.
De intocht van de Sint in Eindhoven wordt verruild met die in andere omliggende plaatsen.

Ook in 2012, wanneer we het 15-jarig bestaan vieren, zijn we wederom welkom bij onze trouwe relaties. We hebben hen en onze nieuwe relaties verrast met een vernieuwde opzet van de optredens. De Pietenquiz wordt nu nog erg gevraagd. In 2012 brengen we een bezoek aan winkeliersverenigingen, sportverenigingen, particuliere bedrijven en winkels en winkelcentra, zorginstellingen, scholen, vele particulieren in en buiten de stad Eindhoven; in totaal ca 100 bezochte adressen!

In de periode van 2012 tot 2015 groeide het aantal aanvragen  voor bezoeken gestaag. Naast de reeds genoemde doelgroepen kwamen er ook enkele middagen voor de kinderen van enkele grootbedrijven en grote instellingen bij. Onze deelname bij diverse  intochten waren een bijdrage voor de feestelijke ontvangst in diverse omliggende plaatsen, waar vooral de Pietenkapel prominent aanwezig kon zijn.

In 2015 meldden zich nog meer basisscholen met de vraag of we ook hun sinterklaasfeest vorm konden geven in overleg met het schoolteam. Daaraan werd met zoveel professionaliteit vorm gegeven dat  we tot nu toe elk jaar een bezoekje brengen aan deze scholen. Dankzij de invulling door onze enthousiaste leden groeit dat aantal nog steeds.

Dankzij het professionele optreden van onze leden, waarvan een aantal al meer dan 15 jaar actief meedoet, kon in 2017 het 20-jarig bestaan groots worden gevierd. De DJ-Piet doet in dit jaar zijn intrede en zet de zaal op zijn kop voordat de Sint binnenkomt.

Ook in de daaropvolgende jaren bleven de aanvragen binnenstromen, maar moesten we helaas door gebrek aan personele mogelijkheden enkele aanvragen afwijzen.

Kijkend naar de vele bedankbrieven en – mailtjes van particulieren en bedrijven, kunnen we trots zijn op de kwaliteit die we leveren.  We zijn in staat om met bezoeken van de Sint, Pieten, spel- en knutselpieten en onze Pietenkapel het Sinterklaasfeest voor uw kinderen een echt feest te maken

Als u uw kinderen een onvergetelijk Sinterklaasbezoek wilt geven, boek dan tijdig. Vol is vol, ondanks ons grote team van 9 Sinterklazen en 66 erg gemotiveerde Pieten.

Eindhoven, 30-09-2020 (VOH / SER)